Disclaimer

donderdag 04 april 2019 17:02

JENZ-TV streeft er naar dat alle informatie op de site correct is. De gepubliceerde informatie bindt JENZ-TV echter niet, noch kan JENZ-TV hiervoor aansprakelijk gehouden worden. Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan JENZ-tv zijn verstrekt.

JENZ-TV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Onze website bevat links naar websites van anderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van deze websites. Niets van deze site mag zonder toestemming van de onderstaande rechthebbende worden overgenomen. Het auteursrecht op deze website berust bij HPU of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan JENZ-TV.

Zijn er vragen over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op: 0115 760088 - email@jenz-tv.nl

Laatste update: 04-05-2021